BURSA ŞUBEMİZİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANACAKTIR

DİSK TEKSTİL

Tüzüğümüzün 34. Maddesi gereğince Şubemizin olağanüstü genel kurulunun 04.12.2016 tarihinde, saat 10.00’da, Turkuaz Otel Bahar Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı (Ankara Cad.) No: 63 Osmangazi/BURSA adresinde ve aşağıdaki gündemle toplanmasına, birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 18.12.2016 tarihinde aynı saat, adres ve gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

17.11.2016

Olağanüstü Genel kurul Gündemi:

1- Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2- Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşan Başkanlık Kurulu’nun seçimi,
3- Şube başkanı ve konukların konuşmaları
4- Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi
5- Şube Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
6- Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması
7- Seçim yöntemi konusunda genel kurulun karar alması
8- Seçimler:
a) Şube Yönetim Kuruluna; şube başkanı ile 4 asıl ve 5 yedek üye seçimi
b) Şube Denetim Kuruluna; 3 asıl, 3 yedek üye seçimi
c) Şube Disiplin Kuruluna; 5 asıl, 5 yedek üye seçimi
9- Seçim sonuçlarının ilanı ve kapanış.