Bursa Şubemizin 7. Genel Kurulu Toplandı

saygi-durusu

Sendikamızın Bursa Şubesinin 6. Genel Kurulu, Genel Başkanımız Rıdvan Budak ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı’nın da katılımıyla toplandı.

23 Kasım 2014, Pazar günü yapılan Genel Kurula, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, CHP Bursa İl Başkanı ve ilçe başkanları, KESK, TMMOB başta olmak üzere meslek örgütleri ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinden çok sayıda konuk katıldı.

Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı, delegelerin oy birliği ile Başkanlık Kurulu Başkanlığına seçildi. Genel Yönetim Kurulu üyelerimizden M. Ali Utku, başkan vekilliğine, Aynur Öztürk ve Erhan Kaya ile yazmanlıklara getirildiler.

Genel Başkanımız Rıdvan Budak, genel kurulda yaptığı konuşmada ülke ekonomisinde ciddi sorunlara yönelik sinyallerin arttığını belirterek, borçlanmanın geldiği son durumun tehlikeli sonuçlar üretebileceği uyarısı yaptı. Ülkenin sanayi ve sanayileşmenin yaratacağı istihdam ile büyümeye ihtiyacı olduğuna değinen Budak, kaçak saraylara harcanan paraların, alın teriyle kazanan ve vergisini ödeyen herkese karşı yapılmış büyük bir ayıp, olduğunu söyledi.

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, İstanbul’da yetişmek zorunda olduğu bir toplantı nedeniyle genel kurulumuzdan erken ayrılmak zorunda kaldığı için konuşma yapmadı. Genel Kurula katılan diğer konuklarımız ise söz isteyerek, görüşlerini dile getirdiler.

CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, genel kurulumuzda iktidarın toplu üzerinde hegemonya kurmaya çalıştığını, bunun yaparken de dini bir araç olarak kullandığını, toplumu ayrıştırarak tehlikeli bir süreç başlattığını belirtti.

DİSK Bölge Temsilcisi Ayhan Ekinci, Konfederasyonumuzun son dönemlerdeki İşçi sağlığı ve iş güvenliği, asgari ücret gibi mücadelelerinden örnekler verdi, Birleşik Metal-İş Sendikamızın grup toplu iş sözleşmelerindeki süreç ve eylemliliklere değindi.

KESK Bursa dönem sözcüsü Süleyman Ayyıldız, TBMM’de görüşülmekte olan 2015 bütçesi ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra eğitim, sağlık başta olmak üzere aksayan kamu hizmetleri, halkın üzerinde artan vergi yüklerine ilişkin tepkilerin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

TMMOB temsilcisi İbrahim Mert ise, özellikle çalışma hayatında yaşanan ölümlü kazalara, sınırsız ve kuralsız yapılaşmanın yarattığı çevre ve kültürel tahribata dikkat çekerek, ortak mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan konukların konuşmalarını tamamlamasından sonra, genel kurulumuz gündeminin diğer maddelerine geçerek seçimlere kadar olan bölümlerini tamamladı.

İlçe Seçim Kurulu yönetim ve denetiminde girilen seçimlerde şube başkan adaylığını Celal Çam ve Şadi Bal’ın yaptığı iki liste yarıştı. Gizli oy açık sayım ilkesiyle gerçekleştirilen seçimlerde Şadi Bal liderliğindeki liste seçimleri kazandı.

Yeni şube yönetim, denetleme ve disiplin kuruları şu şekilde belirlendi:

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şadi Bal (Başkan)

Zaliha Başaker

Ferdi Cesur

Gürel Salcı

Süleyman Odabaş

ŞUBE DENETİM KURULU

Saffet Ünal

İsmail Katılmış

Ümit Yüksel

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Ahmet Güngör

Nejat Mutlu

Erhan Karadağlı

Sabri Turhan

Güner Yılmaz

ridvan-budak

konuklar

delege

senakaleli