Brax ile toplantı: Lafem Giyim’e referandum önerisi

İstanbul’da sendikamıza üye oldukları için haksız ve hukuksuz yere işten çıkarılan 20 üyemizin işe dönmesi ve Lafem Giyim’de işçiler üzerinde sendikal baskıya son verilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir sonucu olarak 17 Ocak 2014 günü Brax markasının Yönetim Kurulu üyesi Johannes Weselek ve Türkiye’den yetkilisi ile sendikamız bir toplantı gerçekleştirdi.

Almanya menşeili Brax firması Lafem’de 9 yıldır üretim yapmaktadır ve Lafem Giyim’in tüm üretimi Ekim ayından bu yana Brax için yapılmaktadır. Bu nedenle Brax ve Lafem’in üretim koşullarının ve çalışma ilişkilerinin birbirinden ayrılması mümkün değildir.

Toplantıya sendikamız adına İstanbul Şube Başkanımız Kazım Doğan, Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürümüz Emre Eren Korkmaz, DGB Türkiye Proje Koordinatörü Hasan Arslan ve Lafem Giyim’de sendikal sebeple işten çıkarılan 2 üyemiz katıldılar.

Toplantıda Brax firması adına Bay Weselek önce firmasını tanıttı, Brax’ın sosyal sorumluluk ilkelerini izah etti, Brax’ın işçi ve çevre haklarına saygılı üretim yaptığını vurguladı ve Lafem Giyim’deki gelişmelere dair düşüncelerini paylaştı.

Sendikamız heyeti olarak kısaca sendikamızın tarihini, sanayi politikasını izah ettikten sonra Lafem Giyim’de sendikal çalışmayı örneklerle ve delillerle dile getirdik. Sendikamızın diyalog ve uzlaşmadan yana olduğunu, ancak anayasal haklara Lafem’in ve Brax’ın saygı göstermesi gerektiğini belirttik.

Sendikamızın eylem ve kampanyaya hazır olduğunu ancak Kasım ayından bu yana diyalog kanallarını açmak için çaba gösterdiğini, Lafem’in bu çağrılarımızı ısrarla ve nazik olmayan bir tutumla reddettiğini, Lafem’in tek müşterisi olan Brax’la görüşmek için kampanyamızı ertelediğimizi ve Brax’ın sorumluluklarına uygun hareket etmesini beklediğimizi anlattık.

Toplantıda ülkemizde yasaları, sendikal hak ve özgürlükleri, toplusözleşme sürecini açıkladık ve Lafem Giyim’de önceki dönem üretim yapan H&M’in konuyla ilgili gözlemlerini paylaşmasını kendilerine önerdik.

Ayrıca bu toplantıyı Alman IG Metall Sendikasının, Friedrich Ebert Vakfının, CCC’nin (Temiz Kıyafet Kampanyası) ve IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikasının yakından takip ettiğini ekledik.

Sendikamız olarak meselenin çözümü açısından, işyerinde bir referandum önerisinde bulunduk. İşçilerin hiçbir baskı altında olmadan, kurallara uygun şekilde, serbestçe sendikalı olmak isteyip istemediklerine karar vermelerini, şayet işçiler hayır oyu verirlerse sendikamızın taleplerine son vereceğini, ancak işçiler iradelerini sendikamız lehine gösterirlerse işverenin sendikamızı tanıması ve tüm baskıya son vermesi gerektiğini belirttik.

Brax yetkilileri bunun mantıklı bir öneri olduğunu ifade ettiler ve Lafem Giyim’den bu talepte bulunacaklarını söylediler.

Bay Weselek ayrıca Brax’ın işçi haklarını ihlal eden hiç kimseyle çalışmayacağını söyledi. Lafem Giyim ile 9 yıldır çalışmalarına karşın şayet Lafem Giyim sendikal hak ihlalinde bulunuyorsa ticari ilişkilerine son vereceklerini vurguladı. Eğer mahkemeler Lafem Giyim’in sendikal baskı yaptığını tespit ederse Brax’ın tüm iş ilişkisine son vereceğini açıkladı.

Sendikamız heyeti bunu tercih etmediğimizi, sendikamızın üretimi, sanayiyi ve istihdamı savunduğunu ancak Türkiye’de işçi üzerine baskı kurarak yasalara aykırı çalışmayı tercih eden firmaların bu şekilde faaliyette bulunmasını kabul edemeyeceğimizi de ekledik.

Toplantı olumlu bir havada, sorunun tarafların lehine sonuçlanması temennileri ile sona erdi.