BİRİNCİ ETAP YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Sendikamız tarafından düzenlenen “Yönetici ve Temsilci Eğitimleri”nin ilki, 21-23 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Friedrich Eberd Vakfı’nın da katkılarıyla düzenlenen eğitimde toplantısında temel iş hukuku ve işçi sağlığı, iş güvenliği olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Toplantıya İstanbul, Edirne şubeleri ile Çerkezköy ve Lüleburgaz temsilciliklerimizdeki yöneticilerimiz, bölge içindeki işyerlerinde görev yapan işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Genel Başkanımız Kazım Doğan’ın kısa konuşmasıyla başlayan toplantıda Eğitim Dairesi Başkanımız Savaş Testici, 2016 yılı içindeki eğitim programına ilişkin bilgi verdi.

Birinci günde emekli İş Baş Müfettişi Ali Rıza Erol, 4857 sayılı İş Yasası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı.

Toplantının ikinci gününde Eğitim Dairesi Müdürümüz Hasan Arslan, işyerlerinde izin, İSG, disiplin başta olmak üzere üyelerimizin de yer aldığı kurulların oluşumu ve işleyişini anlattı. Performans sistemini de değerlendiren Arslan, düzenlediği atölye çalışması ile uygulamalı olarak işleyişin canlandırılmasını sağladı.

İkinci gün ele alınan bir diğer konusu ise işçi sağlığı ve iş güvenliğinde önemli bir yeri olan “vücut haritalaması sistemi” yine Hasan Arslan ve Sibel Öksüz’ün yönetiminde atölye çalışması ile incelendi.

Eğitimlerde Sendikamızın “üyelerin söz ve karar sahibi” olması ilkesi çerçevesinde işyerindeki kurullarda, özellikle işyeri sendika temsilcilerimizin görev ve sorumluluklarına değinildi.

İşyeri sendika temsilcilerinin işyerlerinde karşılaşılan sorunları çözüm yöntemlerinde Sendikamızın ilkelerine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca işyeri sendika temsilcilerinin, yeni işyerlerindeki işçilerin örgütlenmesi konusunda şube yönetimleri ve temsilcilerimizle ortak çalışma ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

Toplantının üçüncü gününde Hukuk Danışmanımız Av. Hasan Günüç, 4857 sayılı Yasa’da işçilerin hakları, temsilcilerin işyerinde karşılaşacağı sorunlar ve bordro sistemleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Yönetici ve temsilcilerimizin yoğun ilgi ve katılımıyla sürdürülen eğitim toplantımız, Genel Başkanımızın tüm katılımcılara yönelik teşekkür konuşmasıyla tamamlandı.

Ali Rıza Erol (Emekli İş Baş Müfettişi)
Hasan Arslan (Eğitim ve Örgütlenme Dairesi Müdürü)
Hasan Arslan (Eğitim ve Örgütlenme Dairesi Müdürü)
Av. Hasan Günüç (Hukuk Danışmanı)
Av. Hasan Günüç (Hukuk Danışmanı)
Atölye çalışmaları
Atölye çalışmaları
Atölye çalışmaları
Atölye çalışmaları
Atölye çalışmaları
Atölye çalışmaları
Vücut haritalaması atölye çalışması
Vücut haritalaması atölye çalışması
Vücut haritalaması atölye çalışması
Vücut haritalaması atölye çalışması
Eğitim toplantısına katılan yönetici, temsilci ve eğitmenlerimiz
Eğitim toplantısına katılan yönetici, temsilci ve eğitmenlerimiz