BCS’de yetkimiz onandı

Bursa’da sendikamızın örgütlenme çalışması yaptığı BCS işyerinde işverenin yetkimize yaptığı itiraz sonucunda Yargıtay kararını verdi. Yetkimizi onadı.

Bursa 5. İş Mahkemesinin 11 Kasım 2013 tarihinde onayladığı yetkimizi BCS işvereni Yargıtay’a taşımıştı. Hiçbir geçerli delil olmadan, yalnızca sendikayla anlaşma sürecini uzatmak için işverenin başvurduğu bu yol artık kapandı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2014/986 Esas Numarası ile verdiği 2014/3631 numaralı kararı ile yetkimizi onadı.

Artık BCS’de sendikamız grevli toplu iş sözleşmesi hakkını kazanmıştır. Kararlılıkla mücadele eden tüm üyelerimizi kutluyoruz.