BCS’DE MAHKEME YETKİMİZİ TESCİL ETTİ

Sendikamızın örgütlü olduğu Bursa’da kurulu bulunan ve Öztekstil Grup bünyesindeki Bursa Ceket Sanayi Limited Şirketi’nde yetkimiz 11 Kasım günü Mahkeme kararıyla bir kez daha perçinlendi.

İşverenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen toplu iş sözleşmesi yetkimize itirazı reddedildi.

Bursa 5. İş Mahkemesi’nde 11 Kasım 2013 tarihinde yapılan duruşmada işveren avukatı, hiçbir delil göstermeden işçilerden bazılarının üye imiş gibi gösterildiğini iddiasını yeniledi.

İşveren avukatı, Mahkemenin belirlediği ön duruşma tarihine kadar geçen onca zamanda hala yeterli delil sunamadığı gibi tümüyle gerçek dışı iddiasını kanıtlama adına ek süre talep etti.

Sendikamız adına duruşmaya katılan Avukat Can Özeroğlu, işveren avukatının iddialarının dayanaksız olduğunu belirterek, Mahkemeden davanın reddedilmesini talep etti.

Hakim her iki tarafın görüşleri, Bakanlık ile SGK’nun belgeleri ışığında işverenin BCS’deki yetkimize itirazı nedeniyle açtığı davanın reddine karar verdi.

Böylece BCS’de almış olduğumuz yetki, Bursa 5. İş Mahkemesi’nin kararıyla da tescil edilmiş oldu.

Duruşmaya Sendikamızın Bursa Şube Başkanı Celal ÇAM ve BCS ile Öztekstil’de çalışan işçiler de katıldı.

Mahkemenin kararı, aynı zamanda BCS’nin içinde yer aldığı halen süren örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecini de etkilemesi bakımından Öztekstil işçilerini de yakından ilgilendiriyor.

Bu karar, bir bütün olarak Öztekstil işçilerinin örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının bir kazanıma dönüşmesi yolunda önemli bir dönüm noktası özelliği taşıyor.

Öztekstil ve BCS işçilerinin işyerinde ve sendikamızın firmanın müşterileri nezdinde yaptığı girişimlerin sonucunda bugüne kadar fiili olarak süren toplusözleşme müzakereleri artık yasal grev sürecinin başlamasıyla daha güçlü şekilde sürecektir.