Baskı ve şiddete karşı direnenlerle birlikte alanlara çıktık

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB hükümet tarafından ülke genelinde uygulanan baskıları protesto eylemleri gerçekleştirdi

Gezi Parkı’nın korunması amacıyla başlayan direniş, iktidarın uyguladığı açık şiddet politikasına rağmen genişleyerek devam ediyor.
Başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok ilde, kent meydanlarında insanlar polisin kuşatmasına ve şiddeti nedeniyle gaz maskesiz, baretsiz dolaşamaz oldu.
Sürekli olarak insanlar hedef alınarak atılan biber gazı kapsülleri ve plastik mermiler, çok sayıda kişinin özellikle kör olmasına neden olacak şekilde yaralanmasına yol açtı.
Barışçıl yapılan tüm yürüyüş ve toplantıların şiddet yoluyla dağıtılması, halkın tepkisini daha da yoğunlaştırdı.
Hükümetin halkı kışkırtan, ayrımcı, dışlayıcı ve aşağılayıcı söylem ve eylemleri, yalana ve asılsız iddialara dayalı açıklamaları toplumsal gerilimi tırmandırdı.
Ortak paydaları demokrasi, özgürlük, barış ve hukukun üstünlüğü olan emek ve meslek örgütleri, yaşanan bu gelişmeler karşısında bir kez daha uyarı eylemi yapmak üzere harekete geçti.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından alınan kararla, 17 Haziran 2013 tarihinde, yer yer iş bırakma suretiyle kitlesel yürüyüş ve basın açıklamaları yapılması için harekete geçildi.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin yanısıra çok sayıda il ve ilçede ortak eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamalarda Hükümetin tutumu eleştirildi, Taksim Dayanışması’nın talepleri desteklendi ve halka uygulanan şiddetin son bulması çağrısı yapıldı.
Yürüyüş ve etkinliklere üyelerin yanısıra milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, diğer sendika ve meslek birliklerinden temsilciler, demokratik kitle örgütlerinin yönetici ve temsilcileri ile kalabalık bir halk topluluğu katıldı.
17.06.13-ankara-1 17.06.13-ankara-2 17.06.13-istanbul-1 17.06.13-istanbul-2 17.06.13-istanbul-3 17.06.13-izmir