BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

Sendikamızın Başkanlar Kurulu 27 Şubat 2014 Perşembe günü Genel Merkezimizde toplanmıştır. Toplantıda ülkemizin genel ekonomik ve politik durumu ile sektörün karşılaştığı zorluklar ele alınmış ve her bir şube ve temsilciliğimizdeki faaliyetler değerlendirilmiştir.

Toplantımızda ülkemizin günümüzde yaşadığı politik krize, yolsuzluklara ve anti-demokratik yasa ve uygulamalara net şekilde karşı çıkılması gerektiği belirtilmiş ve ekonomik kriz tehlikesi ile sektörde yaşanan durgunluk ve daralma üzerinde durulmuştur. Ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık sonucunda işten çıkarmaların yaygınlık kazanabileceğini öngören Başkanlar Kurulumuz kitlesel işten çıkarma durumlarında net ve kararlı bir karşı duruş sergileyecektir.

Son dönemde imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle beraber 2001 krizi sonrasında kaybedilen haklar geri alınmış ve başarılı sözleşmelere imza atılmıştır. Sendikamızın toplu iş sözleşmesi politikası gerçekçilik ilkesine dayanmakta ve sözleşmeler üyelerimizin katılımı, mücadelesi ve onayı ile sendikal birlik temelinde başarıyla tamamlanmaktadır.

Tüm şube ve temsilciliklerimizde yapılan gayretli örgütlenme çalışmalarının başarılı sonuçları alınmaktadır. İzmir’de, İstanbul’da, Trakya’da, Antep’te, Bursa’da ve Adana’daki örgütlenme çalışmalarının daha verimli ve daha yüksek bir performansla sürdürülmesi üzerine kararlar alınmıştır.

İzmir’de Yatsan firmasında sendikamızın işçilerle beraber sürdürdüğü örgütlenme mücadelesi önemli bir deneyimdir. E-devlet şifresi ile sendika üyeliği sistemine geçilmesinin ardından sistemin zaaflı noktaları Yatsan’daki gelişmelerle açığa çıkmıştır. İşçilerden habersiz ve usulsüz şekilde e-devlet şifrelerinin alınması sonucu işverenin istediği başka bir sendikanın yetkili kılınmaya çalışılmasına karşı işçilerin onayı dahilinde süreç sendikamız tarafından yargıya taşınmıştır.

Başkanlar Kurulumuz işçinin söz ve karar hakkının en demokratik ve şeffaf yolunun referandum olduğunu, referandumu şu an örgütlü olduğumuz veya olmadığımız her fabrikada kabul ettiğimizi ilan etmekte ve Yatsan’da tüm taraflara referandum protokolündeki imzalarına sahip çıkmaları çağrısı yapmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz yetkisi yeni alınan ve uzun yıllardır sendikal haklardan yoksun olarak çalışılan Sunjüt (Grief) işyerinde yasal toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken başlayan eylemi değerlendirmiştir.  Kurulumuz, Sunjüt’e (Greif) bağlı işyerlerindeki üyelerimiz herhangi bir hak kaybı yaşamadan, işkolumuzda yapılan başarılı TİS’lerin ölçeğinde bir sözleşme fırsatı yakalandığında sürecin tamamlanması için Genel Yönetim Kuruluna yetki vermiştir.

Tarihinde on binlerle greve çıkan, 12 Eylül 1980 sabahına 48 bin işçinin katıldığı grevle giren, 1995’de 52 gün süren tarihi grevle önemli sosyal haklar elde eden, 50 yıllık geçmişi mücadelelerle dolu olan sendikamız haklı, doğru ve meşru zemine oturan hiçbir eylem biçim ve yönteminden uzak durmamıştır. Ocak ayı içerisinde İzmir’de Yatsan firmasında 20 gün boyunca süren eylemi her yönüyle sahiplenerek sonuçlandırması buna en yakın örnektir.

Bütün bu meşru mücadele anlayışımızın yanı sıra Sendikamız ülkemizde sanayileşmeyi ve üretimi savunmanın önemli bir sendikal sorumluluk olduğunun bilincindedir.

Başkanlar Kurulumuz, DİSK Tekstil İşçileri Sendikasının hiçbir siyasi grubun etkisi, tepkisi ve baskısı ile iş yapmadığını ve bundan sonra da yapmayacağını net bir şekilde ifade etmektedir. Sendikamız TEKSTİL, tabanın söz ve karar sahibi olması hakkına demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla hayat vermektedir. Sendikamız bunu tüzüğümüze, teamüllerimize ve DİSK’in gerçekçilik ilkesine uygun şekilde, sendikal disiplin ve örgüt kültürü içinde gerçekleştirmektedir. Sendikamız işyeri komitelerinden işyeri temsilcilerine, temsilciler kurulundan şube ve genel merkez genel kurullarına kadar demokratik mekanizmaları işletmektedir ve işçi sınıfının sömürüye karşı haklı ve meşru mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası

Başkanlar Kurulu

28.02.2014