BARIŞ TALEBİ VALİLİK ENGELİNİ AŞTI

1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle DİSK, KESK, TTB ve TMMOB tarafından çeşitli kent merkezlerinde yürüyüş ve basın toplantıları düzenlendi.

31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu etkinliklerin yanı sıra, 1 Eylül’de Silopi’den Yayla Dağ’a kadar sınır illeri ve ilçelerinde (Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay) “Barış Zinciri” oluşturulması hedeflendi.

İstanbul’da yapılmak istenen basın açıklaması, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. 4 kuruluş, taleplerinde ısrar edince, binlerce barış yanlısı Kadıköy’de toplandı.

Kadıköy İskele Meydanı’nı kuşatan, polis araçları ve polis kordonu aşarak meydana gelenlere 4 kuruluş adına, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Deniz Mardin seslendi.

Mardin’in okuduğu DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’NİN ortak açıklamasında şunlara değinildi:

  • Biz dünya halkları, emekçiler olarak barış gününü kutlarken dünyayı yöneten güçler savaştan, kan dökmekten barbarlıktan vazgeçmedi.
  • Etnik ve dini farklılıkların, bir zenginlik değil bir çatışma nedeni haline getirilmesi üzerine kurulu emperyalist hegemonya projelerinin sonucu olarak, halkların bugünleri, gelecekleri ve bir arada yaşam umutları yok ediliyor.
  • IŞID çetesi tarafından “savaş ganimeti” olarak görülen kadınlar, Ortaçağ gericiliği ve zulmü ile karşı karşıya kalıyor. Şiddetin en ağır biçimlerine maruz kalıyor, pazarlarda satılan kölelere dönüştürülüyor.
  • Bugün ülkemizi yöneten AKP iktidarı ise tercihini savaştan, çatışmadan yana koymaya devam ediyor. Akan gözyaşı ve kana rağmen, Türkiye’de ve Ortadoğu’da ırkçı/ayrımcı/tekçi/mezhepçi bir siyasette ısrar ediyor.
  • Biz işçiler, biz emekçiler, biz bu coğrafyada yakıp yıkılan tüm değerleri yaratırken savaşta ve barışta ölenler/öldürülenler olarak, iktidardan ve sermayeden barış, özgürlük, eşitlik beklenmeyeceğini farkındayız.
  • Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız.

1eylul