Avrupa sanayi işçileri IndustriALL bünyesinde birleşti

16 Mayıs 2012 tarihinde yapılan kuruluş kongresinde üç Avrupa federasyonu tek çatı altında toplandı

IndustriALL yeni yönetimini belirledi

Avrupa’daki tekstil, giyim ve deri işçileri federasyonu (ETUF:TCL), maden, kimya ve enerji işçileri federasyonu (EMCEF) ve metal işçileri federasyonu (EMF) tek çatı altında birleşti.

16 Mayıs 2012 tarihinde Brüksel (Belçika)’de yapılan Kuruluş Kongresi’nde IndustriALL Avrupa Sendikaları’ın ilk yöneticileri seçildi.

Çeşitli ülkelerden 550 delegenin katıldığı Genel Kurul’da Sendikamızı Genel Başkanımız Rıdvan Budak temsil etti.

ETUF:TCL’nin kapanış kongresi ve yeni federasyonun kuruluş hazırlıkları sürecinde yer alan Genel Başkanımız Budak, ülkemizdeki sendikal hareketin federasyon bünyesinde en iyi şekilde temsil edilmesi için bir dizi çalışmanın içinde yer aldı.

Yeni yönetim

Ulrich ECKELMANN (IG Metall – Almanya) oyların yüzde 99,2’sini alarak yeni federasyonun ilk Genel Sekreteri oldu.

Genel Sekreter Yardımcılıklarına ise Bart SAMYN (ABVV-Metaal – Belçika), Sylvain LEFEBVRE (FCE-CFDT – Fransa) and Luc TRIANGLE (ACV-CSC METEA – Belçike) seçildiler.

Federasyonun ilk başkanı seçilen Michael VASSILIADES (IG BCE Almanya) oyların yüzde 99,8’ini almayı başardı.

Genel Kurulda Valeria FEDELI (Filtea-CGIL – İtalya), Renzo AMBROSETTI (Unia – Çek Cumhuriyeti) and Anders FERBE (IF Metall – İsveç) Başkan Yardımcısı görevlerine getirildiler.

IndustriAll metal, kimya, enerji, maden, tekstil, giyim ve deri sektörlerinde örgütlü 197 sendika üyesi 7 milyon işçiyi temsil edecek.

Federasyonun merkezi Brüksel’de oluşturuldu. Bu şekilde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve diğer uluslar arası sendikal örgütlerden de destek alabilecek yakın işbirliği sağlanabilecek.

Avrupa için yeni yön; IndustriALL

“IndustriAll Avrupa sendikaları, Avrupa için elbette bir değişiklik anlamına gelmektedir. Avrupa Sendikalar Federasyonu’nun yeni seçilen Genel Sekreteri Ulrich Eckelmann yaptığı açıklamayla şunları söyledi: “ Avrupa’nın sürdürülebilir endüstriyel büyüme, daha fazla iş ve geliştirilmiş iş güvenliği, işçi ve vatandaşlar için daha fazla katılım hakları ve Avrupa’da gelir ve servet dağıtımını daha büyük bir dayanışma ve adalet ihtiyacı var!”

“Antisosyal, baskıcı kemer sıkma politikaları Avrupa’yı köklü bir krize yönlendirmektedir. IndustriAll tüm ağırlığını yeni bir Avrupa stratejisi için mücadeleye verecektir” diyen. Ulrich Eckelmann “Bizim Avrupa’da güçlü ve sürdürülebilir sanayi yatırımına, istihdam artışına, daha iyi katılıma; yaşam ve çalışma koşullarının daha iyi uyumuna dayalı bir stratejiye ihtiyacımız var. Bu belki de Avrupa’yı krizden çıkaracak ve Avrupa vatandaşlarının ve işçilerinin Avrupa projesine inançlarını onaracak tek yol olacaktır. Daha fazla uyuma ve gerçek paylaşıma acil bir ihtiyaç vardır” dedi.

IndustriALL kuruluş kongresinde bir dizi karar aldı. Federasyon çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve beceri ve yetkinlik gelişimini öncelikli sanayi politikaları arasında değerlendirdi.
İşçilerin işletmelerdeki katılım süreçlerinin geliştirilmesini ve uluslararası şirketlerle başa çıkılabilmesi için işçilerin gerekli donanımları sahip kılınması ise şirket politika stratejisinin önemli unsurları arasında sayıldı.
Federasyon, aktif bir ücret politikası izleyerek, toplu sözleşmeli işyeri ve işçilerin oranının yükseltilmesini toplu sözleşme stratejisinin kilit noktası olarak belirledi.
Sosyal diolog konusuna da önem veren Federasyon, bunun üretilen politikaların işveren örgütleri ve Avrupa kurumlarıyla yüz yüze görüşüleceği önemli bir araç ve zemin olduğunu saptadı.
IndustriALL’ın yeni seçilen Başkanı Michael Vassiliadis; “IndustriAll sadece sayıların etkisini göstermenin değil, Avrupa siyasi alanında sanayi işçilerinin en iyi temsilcisi, kararlı ve etkin bir oyuncusu olarak net ve kararlı çözümleri belirleyecektir” dedi.