Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anıyoruz

lk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 73. yılında anılıyor

O’nu Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 73. Ölüm Yıldönümü’nde tüm yurtta törenlerle anılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk Biyografisi

1881 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ili olan Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ilkokulu Selanik’te Şemsi Efendi Mektebi’nde okudu. Öğrenimini Selanik Askerî Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi’nde sürdürdü. 1899’da girdiği İstanbul Harbiye Mektebi’ni 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisi’ni de 1905’te kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.

Mustafa Kemal 1905 yılında Şam’da 5. Ordu’da, 1907’de Makedonya’daki 3. Ordu’da görevlendirildi. Manastır ve Selanik’te görevli iken 1909’da İstanbul’daki (31 Mart Vak’ası) ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusu’nda görev yaptı. Arnavutluk isyanını bastırma harekâtına katıldı. 1911’de İtalya’nın Trablusgarp’a asker çıkarması üzerine Tobruk’a gönderildi. Tobruk ve Derne’de Türk Kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912–1913 yıllarında Balkan Savaşı’na katıldı; Edirne’yi Bulgaristan’dan geri alan kolorduda görev yaptı. 1913–1915 yıllarında Sofya’da ataşe olarak bulundu. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915’te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Gelibolu’da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; “Anafartalar Kahramanı” olarak ün kazandı.
Dünya Liderlerinin O’nun için söyledikleri:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D.Roosevelt, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk en büyük devlet adamı” (Üç Adam, Kemal Atatürk-Roosevelt-Mussolini,1937)

İngiltere Başbakanı D.Lloyd George’nin Atamızı en güzel anlatan sözleridir.

“Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakınki, O büyük dâhi çağımızda Türk Milletine nasip oldu.1922” (K.Atatürk ve Milli Mücadele T.1958, Syf.508)

İngiltere Başbakanı Winston Churcihill “Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için değil, Avrupa içinde en büyük kayıptır”(Tan, 18 Aralık 1938)

Yunanistan Başbakanı Eleftherıos Venizelos “…Atatürk’le Türkiye övünebilir” 31 Ekim 1933 (Cumhuriyet, 29 Ekim 1969)
Ne kadar şanslı bir milletiz…. Aslında buna da gerek yoktu…. Önemli olan O’nu unutmamak….