ASOS Küresel Çerçeve Sözleşmesi tanıtıldı

Üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) ile ASOS.com arasında imzalanan küresel çerçeve sözleşme İstanbul’da yapılan bir toplantı ile tanıtıldı.

20 Aralık, Çarşamba günü İstanbul’da yapılan toplantıya IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, IndustriALL Türkiye’deki tekstil, hazırgiyim ve deri işkolu üyeleri Tekstil, Teksif, Öziplik-İş ve Deriteks genel başkanları ve ulusal izleme komitesi üyeleri ile ASOS Türkiye temsilcisi katıldı. Toplantıda sendikamıza Genel Başkan Kazım Doğan ve Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri temsil etti.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası alanda ekonomik ve politik algısının büyük zarar gördüğünü belirterek, Hollanda hariç diğer ülkelere yapılan ihracat rakamlarında düşmeler olduğunu söyledi.

Sorunlara eylem, işbirliği ve dönüşüm (ACT) çerçevesinde bir yaklaşımla çözüm arayışında olacaklarını vurgulayan Özkan, özellikle hazır giyim alanında toplu sözleşmelere bir standart getirilmesinin önem kazandığına değindi.

Kemal Özkan Türkiye’deki üye sendikaların örgütlenme ve toplu iş sözleşmesinin yaygınlaştırılması yönünde ortak çabaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Üye sendikaların Türkiye’deki çalışmalar ve yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini sunmalarının ardından toplantının asıl konusu olan ASOS Küresel Çerçeve Sözleşmesinin tanıtımına geçildi.

ASOS Türkiye Temsilcisi Ceren İşat tarafından yapılan sunumda ASOS’un Türkiye’den önemli oranda ihracat yapan bir internet mağazacılığı kuruluşun olduğunu belirterek, küresel çerçeve sözleşmesinin markaya ve IndustriALL ile üyelerine sağladığı hak ve yükümlülükleri anlattı.

Sözleşme ile ASOS tedarik zincirindeki tedarikçi fabrikalarda temel çalışma haklarının uygulanması ve işçi anlaşmazlıklarının çözülmesi için tercih edilen sürdürülebilir bir mekanizma olarak sendika özgürlüğünü ve toplu pazarlığı kolaylaştırabilecek karşılıklı ilişkilerin kurulması amaçlanmaktadır.

Sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak, daha önce H&M küresel çerçeve sözleşmesinde olduğu gibi 4 üye sendikanın temsilcileri ile ASOS temsilcilerinin katılımıyla bir ulusal izleme komitesi kurulması görüşünün benimsendiği açıklandı.

Sözleşmenin 2 Ekim 2017 tarihinden itibaren küresel düzeyde yürürlükte olacağı bildirildi.