ASGARİ ÜCRET NET 3.200 TALEBİMİZ ALANLARDA!

Konfederasyonumuz DİSK tarafından başlatılan “Asgari ücret net 3.200 TL” kampanyası çerçevesinde üye sendikalar tarafından Türkiye’nin hemen her yerinde eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Sendikamız da bu kapsamda 13 Aralık’ta Merter (İstanbul) kardeş sendikalarla birlikte bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Bildiri dağıtımına başta Genel Başkan Dr. Arzu Çerkezoğlu olmak üzere DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, işyerlerinden üyelerimiz katıldı.

17 Aralık’ta Lüleburgaz’da DİSK bölge temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak destek verdi. DİSK Trakya Bölge Temsilciliğinin çağrısıyla DİSK üyesi sendikaların Lüleburgaz ve çerçevesinde bulunan sendikaların yöneticileri, temsilcileri, üyeleri katıldı.

DİSK yönetiminden Genel Başkan Dr. Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Cafer Konca, DİSK Disiplin Kurulu üyesi ve sendikamızın Merkez Yönetim Kurulu üyesi Savaş Testici de açıklamada yer aldı.

Gaziantep Bölge Temsilciliğimizin ise insana yaraşır bir asgari ücret için imza kampanyası başlattı. Hazırlanan bilgilendirici duvar gazeteleri, bildiriler yaygın bir şekilde dağıtıldı. Bir haftayı aşkın süren imza kampanyası Balıklı Parkı’nda yapılan basın açıklamasıyla sonlandırıldı.

Bölge Temsilcimiz Mehmet Türkmen yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Asgari ücret sadece 10 milyon işçi ve ailelerinin geçim koşullarını değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşa koşullarını belirleyen temel bir ücrettir. Asgari ücretin ne kadar olacağı, çalışanların ekonomik krize karşı korunması bakımından da önemli bir göstergedir.

Yıllardır ekonomi büyüdü diye övünüp, büyümeden payımızı vermeyenler, şimdi kriz kapıya dayandığında ücretleri daha da düşürmeye çalışmaktadır.”

Sürdürülen kampanya kapsamında son etkinlik 23 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Başkan Dr. Arzu Çerkezoğlu başta olmak üzere üye sendikaların başkan ve yöneticileri, işyeri temsilcilerinden oluşan DİSK korteji Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne kadar yürüyüş yaptı.

Genel Başkan Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada şunlara değindi ve talepleri dile getirdi:

“İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret haktır. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret ne TİSK’in söylediği gibi ‘gönül ister ki’ gibi iyi niyetlerde ne de Cumhurbaşkanının söylediği gibi ‘jestimizi yaparız’ gibi bir yaklaşımla belirlenemeyecek kadar somuttur, gerçektir, milyonların meselesidir.

Bu nedenle asgari ücretin masa başı pazarlığıyla değil, tüm işçi konfederasyonlarının olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerekir.

Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.

Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kadın temsilci sağlanmalıdır.

TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.

Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır.

Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.

Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.

Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.

Yoksulluk sınırı ve kişi başı milli gelir artışı hesaba katılarak asgari ücret ‘en az’ net 3.200 TL olmalıdır.”