ASGARİ ÜCRET ENFLASYONDA ERİDİ

DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer SUBAŞI’nın 1 Temmuz’da yapılacak asgari ücret artışı hakkındaki basın açıklaması:

Asgari Ücret Komisyonu tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde belirlenen 2014 yılı asgari ücret artışları iddiaların aksine işçilerin yüzünü güldürmemiştir.

İlk altı aylık dönem için yapılan yüzde 5 oranındaki artış, yılın ilk beş ayında enflasyonun altında kalmıştır.

Mayıs 2014 itibariyle 5 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artışı, yüzde 5,38’e ulaşmıştır. Yapılan açıklamalar, Haziran ayında da enflasyon oranının beklentilerin üzerinde olacağına işaret etmektedir.

Bu da göstermektedir ki, iktidarın hesabı işçinin ve çarşının hesabına uymamıştır.

Ülkemizdeki milyonlarca işçinin geçimini sağlamaya çalıştığı asgari ücret enflasyon karşısında erimiştir.

Bu durumun en büyük sorumlusu hiç şüphesiz hemen her alanda yanlış politikalarla ülkeyi gerilimden gerilime sürükleyen iktidardır. Türkiye’de hiç kimse geleceğe güvenle bakamaz hale getirilmiştir.

1 Temmuz’dan itibaren, altı aylık bir dönem için asgari ücrete sadece 45 TL artış yapılacaktır. 45 TL’lik ücret artışıyla işçinin belini doğrultması mümkün değildir.

Yapılacak artış, hemen her işçi için borçla yaşamaya devam etmekten başka bir anlam taşımayacaktır. Üstelik borçlar, asgari ücret artışından daha da fazla artmaktadır.

İşçi, bu nedenle yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara sesini çıkaramaz duruma getirilmiştir.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında asgari ücrete 1 Temmuz’dan itibaren yapılacak yüzde 6 oranındaki artışın yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, asgari ücret artışı yeniden değerlendirilmeli, yükselen enflasyon dikkate alınarak artırılmalıdır.

Yalnız bununla da yetinilmemeli, vergi afları yerine, gerçek bir vergi reformu ile herkesin kazancına göre vergilendirilmesini sağlayacak bir düzenlemeye gidilmelidir.