Almanya’da, İşyeri Konsey(AİK) semineri başarılı geçti

AVRUPA İŞYERİ KONSEY ÇALIŞMALARINDAN DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI ve ORTAK ÇALIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMELİNDE GERÇEKLEŞEN

ORTAK SEMİNER BAŞARILI OLDU 

Alman Sendikalar Birliği DGB’nin Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde, 11-17 Ekim 2010 tarihleri arasında Almanya’da, İşyeri Konsey(AİK) çalışmaları hakkında yapılan seminer başarılı geçti.

Birleşik Metal-İş Sendikasından 10, sendikamızdan da 2 temsilci katıldı.

Seminere Frankfurt’ta bulunan ve 600 işçinin çalıştığı IG Metal Sendikası genel merkezinde başlandı. Burada IG Metal Sendikası uluslar arası ilişkiler bölümü sorumlusu Klaus Priegnitz ile birlikte IG Metalin Toplu Sözleşmeler hakkındaki politikaları, mücadele biçimleri ve zaman etüdü konularında eğitim yapıldı. Arkadaşlarımız aynı zamanda Frankfurt şehri gezisi yaptılar.

İkinci gün Stuttgart’ta bulunan MAHLE fabrikasının Mark Gröningen’deki işyeri ziyareti yapıldı. Burada İşyeri Konsey çalışmaları, Avrupa İşyeri Konsey çalışmaları hakkında bilgi edinildi. İşyeri gezisi yapıldı. Yapılan görüşmede İzmir ve Konya’daki Mahle şirketinin işletmesinde de AİK çalışmalarına gelecek dönemde arkadaşlarımızın katılımı konusunda mutabakata varıldı.

Üçüncü gün Almanların GEA Tekeline gidildi ve burada da işyeri konsey çalışmaları, AİK’te çalışmaların nasılı, işyeri sorunları üzerinde görüşüldü.

Dördüncü günden sonra DGB Eğitim merkezinin Hattingen’deki Eğitim Tesislerinde çalışmalara devam edildi. Almanya’nın değişik şehirlerinde Mercedes, Ford gibi fabrikaların temsilcileri ile yapılan toplantıda iki ülkedeki ekonomik, politik durum, sendikaların sorunları, çalışma biçimleri ve gelecekte yapılması gerekenler üzerine çalışma grupları oluşturularak tartışıldı.

Özellikle işyeri düzleminde ortak ağların kurulması, bu ağlar üzerinden karşılıklı bilgi ve tecrübenin aktarılması, ortak toplantılar düzenlenerek aynı şirkete karşı başarılı mücadele edilmesinin gerekliliği tespit edildi.

Şimdiden gelecek yıl için ikinci bir konferansın düzenlenmesi talep edildi.

Biz bu seminer üzerinden yeni ilişkiler edindik ve bu ilişkiler gelecek dönem örgütlenmelerimizde sendikamıza faydalı olacağını, bu seminerin başarılı geçtiğini tespit ediyoruz.

MEDION Digital Camera

MEDION Digital Camera

MEDION Digital Camera

MEDION Digital Camera