AKP YALANLARINA DEVAM EDİYOR: Taşeron işçiler “kadro”ya değil, haklarını istedikleri için gözaltına alınıyorlar!

Kardeş sendikamız D. Sağlık-İş üyelerinin, TBMM’de görüşülmekte olan ve taşeronlaştırmayı daha da yaygınlaştırmak isteyen yeni düzenleme girişimlerine karşı mücadelesi bir kez daha emniyet güçlerinin şiddetiyle karşılık bulmuştur.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da bulunduğu D. Sağlık-İş Sendikasının üye ve yöneticileri TBMM kapısı önünde biber gazı ve şiddetle engellenmek istenmiştir.

Çerkezoğlu ile birlikte D. Sağlık-İş üyesi 24 kişi gözaltına alınmış ve gün boyu süren işlemlerden sonra, akşam saatlerinde serbest bırakılmıştır.

Soma’daki facia taşeron sisteminin ve kuralsız çalıştırmanın ne kadar vahim sonuçlara neden olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

DİSK’in uzun yıllardır dile getirdiği sorunlar, Soma ile daha da açığa çıkmıştır.

Taşeronlaştırmaya dönük mücadeleyi yükselten DİSK’e karşı iktidar dozu giderek artan şiddet uygulamaktadır.

Önce DİSK Genel Başkanı Kani Beko İzmir’de darp edilmiş ve kulağında meydana gelen hasar ameliyatla bile tam giderilememiştir.

Ardından dün yaşanan bu olay, iktidarın DİSK yönelik şiddeti alışkanlık haline getirdiğini kanıtlar niteliktedir.

DİSK yönetici ve üyelerine yönelik şiddeti kınıyoruz.

Konuya ilişkin üyesi olduğumuz DİSK tarafından yapılan açıklamayı aşağıda bilginize sunuyoruz.

  • 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasası”nın taşeron işçilerinin sendika hakkını ortadan kaldırmasına,
  • Muvazaa kararlarının, yargı kararlarının uygulanmamasına,
  • 12 bin taşeron sağlık işçisinin sendika üyeliğinin taşeron şirketlerin ayak oyunları ile yok sayılmasına karşı
  • Bugün TBMM kapısı önünde çadır açan DİSK/Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi taşeron işçilerine polis şiddetle saldırdı, işçileri ve sendika yöneticilerini gözaltına aldı..
  • DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da gözaltında!

AKP hükümetinin asgari ücretli sağlık işçilerinin değil, taşeron üzerinden emek komisyonculuğu yapan şirketlerin temsilcisi olduğu bir kez daha açıkça görülüyor.

Meclis içinde taşeron şirketler için parmak kaldırılırken, Meclis dışında da haklarını arayan işçilere gaz bombası eşliğinde polis saldırdı!

Hukuk ve insanlık dışı taşeron düzeni iktidar partisi tarafından korunurken, muvazaa ve yargı kararlarının uygulanmasını isteyen işçiler ve sendika yöneticileri hedef alındı.

Taşeron işçilerini geleceksizliğe mahkum edip örgütlü gücünü elinden almak isteyen düzenlemelere ve saldırılara karşı sessiz kalmayacağız!

Sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakları için direnen işçilere gaz bombalarıyla şiddetle saldıran siyasi iktidarı kınıyor, gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

DİSK, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanmasını ve hem kamuda hem özel sektörde taşeron işçilerinin asıl işverenin işçisi sayılmasını savunmaktadır ve savunmaya devam edecektir.

DİSK ve üyesi sendikalar, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanması için işyerlerinde ve alanlarda mücadele etmeye devam edecektir.

DİSK tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri, sendikalı ya da sendikasız, taşeron ya da değil tüm işçileri ve emekçileri, taşeronsuz bir Türkiye için mücadele etmeye davet etmektedir.

disk