Adil Giyim Vakfı (FWF) Paydaş Toplantısı

Hollanda merkezli Adil Giyim Vakfı (Fair Wear Foundation) tarafından düzenlenen Paydaş Toplantısı 20 Aralık günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Inditex, Marks and Spencer, Next, Adidas, Nike gibi ulusötesi firmaların temsilcilerinin ve ülkemizdeki tekstil sendikalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda FWF üyesi markaların ülkemizde üretim yaptığı tedarikçilerde işçilerin öne çıkan sorunlarına ve çözümlerine dair konular ele alındı.

Katılımcı şekilde ele alınan ve verimli bir görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda FWF’nin çalışanlara yönelik şikayet prosedürleri izah edildi ve şikayetlerin nasıl çözümlendiğine dair deneyimler paylaşıldı.

Ardından katılımcı markaların temsilcileri kendi sosyal sorumluluk politikalarını ve deneyimlerini anlatarak çalışanların işyerlerinde yaşadıkları hak ihlallerine nasıl müdahil olduklarını dile getirdiler.

Sendikamız adına katılan Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü Emre Eren Korkmaz da çalışma ilişkilerine dair yaşanan sorunlarda sendikanın ve işçilerin öncelikli ve esas muhatabının markalar değil devlet olduğunu ancak devletin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediğini, kayıtdışı çalışmanın yanı sıra kayıtlı işyerlerinde de uzun çalışma saatlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ihlallerinin, düşük ücretin, örgütlenme hakkının gaspının sıkça yaşandığını vurguladı. Ancak ulusötesi firmaların üretim yaptığı tedarikçilerdeki koşullara dair de sorumluluklarının olduğunu ve bu kapsamda sendikamızın çalışma yürüttüğü firmalarda karşılaştığı hak gasplarını aşmada markaların sosyal sorumluluk mekanizmalarından yararlandığını ekledi ve çeşitli somut örnekleri dile getirdi.

Daha kapsamlı toplantıların yapılması ve işbirliğinin geliştirilmesi temennileriyle toplantı sona erdi.