AB üyelerinin de katıldığı Brüksel toplantısı yapıldı

Toplantıya Genel Başkanımız Rıdvan Budak ile Genel Sekreterimiz Recep Türkyılmaz katıldı.

AB ülkelerinin de katıldığı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri sektörlerindeki sosyal ortakların kapasitelerini geliştirme projesi kapanış toplantısı 5-7 Kasım Tarihlerinde Brüksel’de yapıldı

Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Sektörlerindeki Sosyal Ortaklarının Kapasitesini Geliştirme Projesi İkinci Aşama Kapanış Toplantısı 5-7 Kasım tarihlerinde Brüksel’de yapıldı.

ETUF-TCL, COTANCE, EURATEX ve CEC tarafından organize edilen toplantıya Genel Başkanımız Rıdvan Budak ve Genel Sekreterimiz Recep Türkyılmaz katıldı.

Avrupa Birliği üyesi olan İtalya, Belçika ve İngiltere’deki sosyal diyalogun tarihi ve üçlü yapıda sosyal diyalog konuları tartışıldı. Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Slovakya ve Hırvatistan sendikalarından temsilcilerle gerçekleştirilen toplantılarda ülkelerdeki deneyimler paylaşıldı.

Açılış konuşmalarını, ETUF-TCL Genel Sekreteri Patrick Itchert, Cotance Başkanı Gustavo Gonzalez ve Euratex Başkanı William Lakin yaptı. Proje Koordinatörleri Paul Gates ve Christelle Maes’in konuşmalarını gerçekleştirmelerinin ardından, katılımcı ülkeler de eylem planlarının ve uygulamalarının sunumlarını yaptılar. Türkiye Ortak Eylem Planı’ndaki ilerlemelere ve gelişmelere yönelik Ülke Eylem Sunumu yapıldı. Türkiye’nin istatistiki verileriyle ilgili bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, tekstil Sektörüne yönelik genel bilgilere yer verdi. Eylem planına yönelik kayıt dışı ekonomiyle ilgili işçi ve işveren örgütlerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına kayıt dışı üretimi önleme konusunda acil ve etkin önlemler almaları için çağrıda bulunuldu..

Yapılan sunumlarda, işçi ve işveren taraflarının bazı ülkelerde hükümetlerin dahil olduğu ortak eylem planlarında sektörel sosyal diyalog komiteleri birlikte çalışmalar yapmak üzere kurulduğu ve kurulan komitelerin; mesleki eğitim, çalışma koşulları, sağlık-güvenlik, ikili ve üçlü kapasite geliştirme, sektörün gelişiminin sağlanması, rekabetsizlik ve makro ekonomi, AB ve Sosyal Diyalog Komiteleri arasındaki diyalogların güçlendirilmesi, yenilikçi iş uygulamaları gibi konular üzerinde çalışmalarda bulundukları sonucu çıktı.

Konferans, bilgilendirmelerin ve yeteneklerin geliştirilmesiyle ilgili adımların atılması konulu sunumlarla toplantı son buldu.

kapasite-gelistirme-1

kapasite-gelistirme-2 (1)

kapasite-gelistirme-3