Asgari ücret adaletsizdir, hükümet işçiyi yoksulluğa mahkum etmiştir

DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer SUBAŞI’nın yeni belirlenen asgari ücret hakkındaki basın açıklaması:

ASGARİ ÜCRET ADALETSİZDİR,

HÜKÜMET İŞÇİYİ YOKSULLUĞA MAHKÛM ETMİŞTİR.

DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer SUBAŞI’nın yeni belirlenen asgari ücret hakkındaki basın açıklaması:

Hükümet, TİSK ve Türk-İş tarafından oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarını kısa bir süre içinde tamamlamıştır.

Hükümet ve işverenlerin ağırlığı yine kendini göstermiş ve asgari ücret bir kez daha beklentileri karşılayamayacak şekilde belirlenmiştir.

Yapılan yıllık ortalama yüzde 8’lik artış, aslında uzun bir süredir devam eden yoksullaşmanın, işgücünü ucuzlatma politikasının bir sonucudur.

Hükümet büyümeden pay alamayan, ayarlanmış enflasyon rakamları ile hayat pahalılığı altında ezilen asgari ücretliye sanki büyük bir lütufta bulunmuş gibi açıklama yapmaktadır.

Verginin yükü emekçinin omzundadır, sanayinin yükü emekçinin omzundadır ama bütün nimetler hükümetin açık ve fütursuz desteği ile işverenlere sunulmaktadır.

Açıklanan asgari ücret ile çalışanlar arasındaki ayrım daha da belirgin hale getirilmiştir. En düşük memur aylığı ile asgari ücret arasındaki fark giderek büyümüştür. Asgari ücret vergi indirimi dahil 773 TL’de kalırken, en düşük memur aylığı 1.818 TL olmuştur.

Hükümet, işverenlerle işbirliği yaparak ne Anayasa’ya ne de TUİK tarafından yapılan hesaplamaya itibar etmemiştir.

İşçinin geçim sıkıntısı Hükümetin umurunda bile değildir, tek derdi, işverenlerin “işgücü maliyetinin düşürülmesi”dir.

13 milyon işçinin yarısının aldığı ücret olan asgari ücret, bir işçinin yoksulluk sınırında, bir işçi ailesinin ise açlık sınırında yaşamasına yetecek düzeydedir.

Adalet bunun neresindedir?

AKP Hükümeti adaletsizliğin tescillenmiş bir kurumu haline gelmiştir.