8 MART

ULUSLARARASI KADINLAR GÜNÜ

Değerli üyelerimiz

Dünya genelinde kadınlar, toplumda eşit ve saygın bir yaşam için mücadele vermektedir. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen, kadına yönelik şiddet ve taciz tam anlamıyla önlenebilmiş değildir.

Sendikamız bu nedenle üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) tarafından yayınlanan “SENDİKALAR KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR DİYOR” taahhütnamesini imzalamıştır.

Taahhütnamede belirtildiği gibi;

“Kadına yönelik şiddet, kadınlara yönelik insan haklarının bir ihlalidir. Bu durum aynı zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine de bir engel teşkil etmektedir. İşyerinde kadınlara yönelik şiddet, işçilerin haklarını, güvenliğini, sağlığını ve onurunu etkileyen temel bir sendikal konudur”

8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü, cinsiyet eşitsizliğinin önündeki en önemli engellerden biri olan şiddete karşı mücadeleyi yeniden güçlendirmek için önemli bir fırsattır.

Bu fırsatı hep birlikte değerlendirmeli ve kadınlara karşı şiddetin hiçbir biçimini kabul etmediğimizi ilan etmeliyiz.

Saygılarımızla

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası

Genel Yönetim Kurulu adına

Kazım DOĞAN

Genel Başkan