İŞKOLUMUZDAKİ INDUSTRİALL GLOBAL UNION ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ

kureselsendika 2

IndustriALL Global Union, Türkiye dokuma, hazır giyim ve deri işkolundaki üye sendikalarıyla ortak toplantı düzenledi.

Sendikamızın da üyesi olduğu IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın başkanlığında İstanbul’da yapılan toplantıya Türk-İş’e bağlı Teksif ve Deriteks, Hak-İş’e bağlı Öziplik-İş ve DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’nın genel başkan ve yöneticileri katıldı.

Kemal Özkan toplantının başında, IndusriALL Küresel Sendika’nın kuruluş sürecini, kapsadığı işkollarını tanıtan bir sunum yaptı. Özkan sunumunda günümüz dünyasındaki gelir eşitsizliğine ve güvencesiz çalışma koşullarına vurgu yaparak, dünya nüfusunun yüzde 80’inin her hangi bir sosyal güvencesinin bulunmadığını, küresel işgücünün ise yalnızca yüzde 7’sının sendikal örgütlenmeye sahip olduğunu belirtti.

Küresel Sendika’nın temel hedeflerinin sendikal örgütlenme, büyüme ve sendikal gücün inşaası olduğuna değinin Özkan, küresel kurumlarda işçilerin sesini gür bir biçimde duyurmak için sendikal ittifaklar kurarak çok uluslu şirketlere karşı sendikal güç oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Bu çerçevede, farklı işkollarındaki 47 çok uluslu şirket ile Küresel Çerçeve sözleşmelerin imzalandığı, bunlar arasında bizim işkolumuzda ise Inditex, H&M, Mizuno ve Prym’in bulunduğu bilgisini veren Kemal Özkan bu yolla güvencesiz çalışma, insana yaraşır ücret ve sürdürülebilir sanayi istihdamı alanlarında önemli hedeflerin gerçekleştirilmesine çalışacaklarını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan sunumunun sonunda Küresel Sendikanın 3-7 Ekim 2016 tarihlerinde toplanacak 2. Genel Kurulu ve hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantının ikinci sunumunu ise yeni göreve başlayan tekstil, giyim ve deri işkolları müdürü Christian Hajagos-Clausen gerçekleştirdi. Hajagos-Clausen ana hatlarıyla Küresel Çerçeve Sözleşmeleri (KÇS)’nin yapısı, yapılan çalışmalar ve ileriye dönük eylem planlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Hazır giyim sektöründeki koşulların zorluğuna dikkat çeken Hajagos-Clausen, küresel sermaye ile mücadelede “Eylem, İşbirliği ve Dönüşüm” (ACT) çerçevesinde bir çalışma yürüttüklerine değindi. Bu çalışmalarda yaşanabilir ücret ve ücretlerin iyileştirilmesinin kilit konumda bulunduğuna, işçi haklarının savunulmasının, düzensiz ve güvencesiz istihdamla mücadelenin de alt yapısının oluşturulmaya çalışıldığına vurgu yaptı.

Sendikamız adına Genel Başkan Kazım Doğan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri’nin katıldığı toplantıda, işkolumuzdaki sendika işçilerin yüzde 96’sını temsil eden 4 sendika olarak IndustriALL Küresel Sendika çatısı altında ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantının ikinci bölümünde ise H&M şirketi ile imzalanan KÇS’ne ilişkin olarak şirketin küresel ve bölgesel yöneticileri, şirketin idare merkezinin bulunduğu İsveç’teki işkolu sendikası IF Metal temsilcisi ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde KÇS’nin ana fikri, içeriği, sağladığı güvenceler ve karşılıklı sorumluluklar ve görevler ele alındı.

kureselsendika 3

kureselsendika 1

kureselsendika 4

kureselsendika 5