5 yıl sonra İnteks’te yetkimiz kesinleşti

Sendikamızın 2013 yılında örgütlenmesini tamamlayarak Bakanlık’tan çoğunluk tespiti aldığı Inteks Uluslarararası Tekstil San. ve İhracat A.Ş.’de mahkeme süreci tamamlandı.

Tam 5 yıl süren davada 3 ayrı yerel mahkeme işverenin itirazını haksız bulmuş, ancak Yargıtay iki kez şekil şartları yönünden yerel mahkeme kararlarını bozmuştu.

Nihayetinde İstanbul 11. İş Mahkemesi’nin sendikamızın işyerinde toplu iş sözleşmesi için yeterli çoğunluğa sahip olduğu yönündeki kararı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onandı.

Yargıtay 18 Temmuz 2018 tarihinde vermiş olduğu 2018/15055 sayılı kararıyla işveren tarafından yapılan “bütün temyiz itirazları” reddetti ve yerel mahkemece sendikamızın işyerinde çoğunluğu sağladığına ilişkin kararını ise onayladı.

Bu şekilde sendikamız üyelerinin 5 yıldır kullanamadıkları toplu sözleşme hakkının önündeki en büyük engel de kalkmış oldu. Bakanlığın 5 yıl önce vermiş olduğu toplu iş sözleşmesi için yetki kararı, mahkeme kararıyla kesinleşti.

Bu dava -geçmişte yaşadığımız diğer örnekler gibi- hukuk sistemimizdeki eksikliği açık biçimde kanıtlamıştır.

Mevcut yargılama uygulamaları, özellikle yetki davalarında işverenler tarafından kötü amaçla kullanılan bir araca dönüştürülmektedir.

Bunu önleyecek bir düzenleme işçilerin ağır hak ve mali kayıplarının önlenmesi bakımından kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bütün bu süre içinde azimle ve inançla direnen, davalarına ve haklarına sahip çıkan üyelerimiz nihayet istedikleri hedefe; çalışma koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olma hakkına kavuşmuş oldu.

Sendikamızın 5 yıl süren hukuk mücadelesinde emeği geçen tüm dostlarımıza;

Başlangıçtan itibaren bize destek olan IndutriALL Global Union yönetimine;

Sabırla ve dayanışmayla bu mücadeleyi destekleyen bütün üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sendikamızın 2013 yılında örgütlenmesini tamamlayarak Bakanlık’tan çoğunluk tespiti aldığı Inteks Uluslarararası Tekstil San. ve İhracat A.Ş.’de mahkeme süreci tamamlandı.

Tam 5 yıl süren davada 3 ayrı yerel mahkeme işverenin itirazını haksız bulmuş, ancak Yargıtay iki kez şekil şartları yönünden yerel mahkeme kararlarını bozmuştu.

Nihayetinde İstanbul 11. İş Mahkemesi’nin sendikamızın işyerinde toplu iş sözleşmesi için yeterli çoğunluğa sahip olduğu yönündeki kararı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onandı.

Yargıtay 18 Temmuz 2018 tarihinde vermiş olduğu 2018/15055 sayılı kararıyla işveren tarafından yapılan “bütün temyiz itirazları” reddetti ve yerel mahkemece sendikamızın işyerinde çoğunluğu sağladığına ilişkin kararını ise onayladı.

Bu şekilde sendikamız üyelerinin 5 yıldır kullanamadıkları toplu sözleşme hakkının önündeki en büyük engel de kalkmış oldu. Bakanlığın 5 yıl önce vermiş olduğu toplu iş sözleşmesi için yetki kararı, mahkeme kararıyla kesinleşti.

Bu dava -geçmişte yaşadığımız diğer örnekler gibi- hukuk sistemimizdeki eksikliği açık biçimde kanıtlamıştır.

Mevcut yargılama uygulamaları, özellikle yetki davalarında işverenler tarafından kötü amaçla kullanılan bir araca dönüştürülmektedir.

Bunu önleyecek bir düzenleme işçilerin ağır hak ve mali kayıplarının önlenmesi bakımından kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bütün bu süre içinde azimle ve inançla direnen, davalarına ve haklarına sahip çıkan üyelerimiz nihayet istedikleri hedefe; çalışma koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olma hakkına kavuşmuş oldu.

Sendikamızın 5 yıl süren hukuk mücadelesinde emeği geçen tüm dostlarımıza;

Başlangıçtan itibaren bize destek olan IndutriALL Global Union yönetimine;

Sabırla ve dayanışmayla bu mücadeleyi destekleyen bütün üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.