2020’LERİN DİSK’İ, EMEĞİN TÜRKİYE’Sİ

16. Genel Kurul katılımcıları

Konfederasyonumuz DİSK’in 16. Genel Kurulu ve 53. Kuruluş yıl dönümü, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlik ve toplantılarla gerçekleştirildi.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında 5 kıtadan 45 sendikal örgütü temsil eden konuklar ile DİSK’e emek ve gönül vermiş dostlarımız 13 Şubat 2020 tarihinde bir araya geldi.

Başta DİSK’in üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC olmak üzere toplantıya katılan farklı ülkelerden temsilciler ülkelerindeki gelişmeleri aktardılar, Türkiye’ye ilişkin görüşlerini anlattılar ve DİSK üyelerine dayanışma selamlarını iletiler.

Doç. Dr. Aziz Çelik

Kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan etkinliğin ikinci bölümünde ise uzun bir çalışmanın ürünü olarak DİSK-AR tarafından hazırlanan DİSK tarihinin birinci cildinin tanıtımı yapıldı. Doç. Dr. Aziz Çelik tarafından yapılan tanıtımda, birinci cildin 1967 ile 1975 yılları arasındaki döneme ilişkin belge ve bilgilerin yer aldığı açıklandı. Tanıtımın ardından birinci cilt konuklara dağıtıldı.

DİSK Çok Sesli Korosu

DİSK’in 16. Genel Kurulu ise 14 Şubat’ta başladı. Genel Kurulun ilk günü Genel Sekreter Cafer Konca’nın sunuş konuşması, DİSK çok sesli korosunun seslendirdiği marşlar ve Genel Başkan Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Çerkezoğlu’nun konuşmasında şu unsurlar öne çıktı:

Dr. Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Başkanı)

“Eşitlik, özgürlük, adalet gibi toplumsal koşulları yaratacak olan işçi sınıfıdır. Bugün sadece gurur duyduğumuz geçmişimizle yetinmek için değil ileri adımlar atmak için buradayız. Tüm sendikalarımız, bütün DİSK’liler olarak emeğin Türkiye’si derken ortak akıl ve iradeyle buradayız.”

“Demokrasi olmadan emeğin hakları olmaz, emeğin hakları olmadan demokrasi olmaz. Bizler ekmek mücadelesinin bir parçası olarak demokrasi mücadelesi yürütürken korunacak bir demokrasiden değil kurulacak bir demokrasiden bahsediyoruz. Bu baskıları ortadan kaldıracak olan işçi sınıfıdır. Bunun için ilk görevimiz örgütlenmektir. Kadın ve genç işçileri mücadelenin ön safhasına katmak, mülteci işçileri örgütlemektir. İnsanca yaşayabilmek için, geleceğe umutla bakabilmek için yeniden kuruluşa ihtiyacımızı var. Sömürüye karşı emeğin haklarını korumak için, insan onuruna yaraşır bir ücret, kamusal sosyal güvenlik, bütün güvencesiz çalışma biçiminin ortadan kaldırmak, kadınların bulunduğu her alanda eşitsizliği ortadan kaldırmak için, Kürt sorunun çözümü için, laiklik için, yani emeğin Türkiye’si için omuz omuza yürüyeceğiz.”

Konuklar ve DİSK delegeleri saygı duruşunda

Konuşmanın sonrasında DİSK’e emek verenler için bir plaket töreni düzenlendi. Törende Av. Alp Selek’e, Nurettin Çavdargil’e, Av. Turgut Kazan’a, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’na ve Av. Ercüment Tahiroğlu’na plaketleri verildi. Toplantıya katılamayan Prof. Dr. Korkut Boratav video mesaj ile görüşlerini iletti.

DİSK Yönetim Kurulu ve üye sendika başkanlarının önergesiyle DİSK eski Genel Başkanı ve İstanbul eski Milletvekili Rıdvan Budak kurul başkanlığına seçildi. Özlem Gültekin ve Gülhanım Gürbüz başkan yardımcılığına, Şadiye Kiracıoğlu ve Ali Köksal ise yazmanlıklara seçildi.

 

Genel Kurulu ilk günü ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerinin genel başkan ve başkan yardımcılarının, emek ve meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin konuşmalarıyla tamamlandı.

Genel Kurulun ikinci gününde gündem akışına uygun olarak komisyon toplantıları, raporlar üzerine görüşmeler, tüzük değişiklikleri yapıldı ve kararlar alındı. Kararlar ve tüzük değişikliklerinde DİSK’in önümüzdeki döneme ilişkin politikasının köşe taşları yer aldı. Bu çerçevede kadınların ve gençlerin aktif katılımına olanak sağlayan ve kurumsal temsilin yolunu açan düzenlemelere gidilirken, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı.

Kazım Doğan Tekstil Genel Başkanı

Genel Kurul’da sendikamızın görüşlerini Genel Başkan Kazım Doğan dile getirdi. Doğan, işçilerin her zamankinden daha fazla güçlü bir DİSK’i beklediğini, bunun için güçlü bir temsil ve tüm sendikaların ortak hareket etmesini sağlayacak bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

16. Genel Kurul 16 Şubat 2020 tarihinde yapılan seçimlerle sona erdi. Gizli oy açık sayım ilkesiyle yapılan seçimlerin sonucunda ilçe seçim kurulu tarafından yapılan ilk açıklamada yeni dönemin DİSK Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Dr. Arzu Çerkezoğlu (Genel Başkan)

Adnan Serdaroğlu (Genel Sekreter)

Remzi Çalışkan (Yönetim Kurulu üyesi,

Alaaddin Sarı (Yönetim Kurulu üyesi)

Kazım Doğan (Yönetim Kurulu üyesi)

Mustafa Ağuş (Yönetim Kurulu üyesi)

Seyit Aslan (Yönetim Kurulu üyesi)

Plaket töreni ve kapanış konuşması

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden ayrılan eski yönetim kurulu üyelerine birer plaket verdi.