2016 YILI EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI

örg.topl_2.7.1.15

Yılın ilk eğitim toplantısı 7 Ocak 2016, Perşembe günü gerçekleştirildi. Sendikamızın genel merkezinde yapılan toplantının açılışına Genel Yönetim Kurulumuz tümüyle katıldı.

Genel Başkanımız Kazım Doğan toplantının açılışında yaptığı kısa konuşmada, sendikamızın genç bir kadroya sahip olduğuna değinerek, yeni kuşakların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için eğitimin zorunlu olduğunu belirtti.

Tekstil’in eğitime önem verdiğini söyleyen Doğan, bu yıl bir taraftan kendi iç eğitimlerimizi yaparken diğer taraftan da Alman Sendikalar Birliği Eğitim Merkezi’nin desteği ve DİSK üyesi kardeş sendikalarımızla ortak yürütülen “eğitici eğitimi” toplantılarının düzenleneceğine değinerek şunları söyledi;

“Sendikamız, 2016 yılı içinde başta şube yöneticileri olmak üzere işyeri temsilcilerimizi ve öncü işçileri kapsayan geniş bir eğitim çalışması başlatma kararı almıştır.

Eğitim Daire Başkanımız Savaş Testici, Eğitim Daire Müdürümüz Hasan Arslan tarafından hazırlanan 2016 Eğitim Programı, Genel Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.

Hepinize başarılar diliyorum”

DGB Eğitim Merkezi ve Friedrich Ebert Vakfı’nın katkı ve desteği ile yapılacak eğitim toplantılarında iki temel başlık ele alınacak;

1) Şube yöneticilerinin, bölge temsilcilerinin ve işyeri sendika temsilcilerinin yönetsel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi,

2) İşyeri İSG kurullarının işleyişi, İSG temel bilgileri ve ilgili mevzuattaki gelişmeler.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) özellikle yeni değişen yasalar ve bunlara bağlı çıkarılan çok sayıda yönetmelikle geniş bir mevzuat oluşturmaktadır.

Yaşanan iş kazaları, ortaya çıkan meslek hastalıkları dikkate alındığında, konu giderek daha da önemli bir hal almaktadır.

Sendikamız bu konuyu önemle takip edilmekte, işyeri sendika temsilcilerimizden başlayarak üyelerimizin bu alanda bilinçlendirilmesinin eğitim programımızın önemli bir gündem maddesi olarak görmektedir.

Yöneticilerin, işyeri sendika temsilcilerinin üyelerimize karşı görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmesi için gerekli bilgiler sahip olmaları ve karşılıklı deneyim aktarımları ile kendilerini geliştirmeleri de eğitim programımızın hedeflerinden biri olarak önümüzde durmaktadır.

Eğitim çalışmalarımız, eğitime katılacak adayların belirlenmesinde Örgütlenme Dairemiz ve şubelerimizle yoğun bir eşgüdüm içinde sürdürülecektir. Örgütlenme Dairesi Başkanı Celal Aslan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları belirtmiştir: “sendikamızın büyümesi, öncü işçilerin, örgütlenme çalışması yapabilecek kadroların oluşmasına bağlıdır. Örgütlenme ve eğitimin ortaklaşa yürüteceği bir çalışma bu konuda bize değerli katkılar sağlayacaktır.”

örg.topl_3.7.1.15

örg.topl._3.7.1.15

örg.topl.7.1.15