14. Genel Kurulumuz Toplanıyor

Delegelerimize Duyuru

Genel Yönetim Kurulumuzun aldığı karar üzerine Sendikamızın 14. Olağan Genel Kurulu 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanacaktır.

Birinci gün saat 09.30’da başlayacak ve iki gün sürecek 14. Genel Kurulumuz İçerenköy Mah. Manolya Sanayi Sok. No:36 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan The Green Park Hotel Bostancı’da yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde aynı gündem, yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Tekstil İşçileri Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

14. GENEL KURUL GÜNDEMİ

Birinci Gün: 21 Temmuz 2018 Cumartesi (Saat 09;30)

Yoklama, açılış ve saygı duruşu

Genel Başkanın konuşması

Bir başkan, bir başkan vekili ve üç yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seçimi

Konukların tanıtımı ve konuşmaları

Komisyonların seçimi

Hesap Tetkik Komisyonu

Tahmini Bütçe Komisyonu

Tüzük Değişikliği Komisyonu

Kararlar Komisyonu

Çalışma raporların okunması ve görüşülmesi

Genel Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi

Genel Denetim Kurulu raporunun okunup görüşülmesi

Kurulların İbrası

Genel Yönetim Kurulunun ibrası

Genel Denetim Kurulunun ibrası

Genel Disiplin Kurulunun ibrası

Komisyon Raporlarının Okunması ve Değerlendirilmesi

Hesap tetkik komisyonu raporunun okunması ve görüşülmesi

Tahmini bütçe komisyonu raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

Tüzük değişikliği raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

Kararlar komisyonu raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

Seçimlerde uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve aday listesinin ilanı

Birinci gün oturumunun kapanışı

İkinci Gün: 22 Temmuz 2018 Pazar (Saat 10;00)

Seçimler

Genel Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

Genel Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

Genel Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

DİSK Genel Kurulu için delege seçimi

Seçim sonuçlarının ilanı ve kapanış.