12. Genel Kurulumuz Toplanıyor…

Tekstil İşçileri Sendikası 12. Genel Kurulu, 5-6 Mart 2011 tarihinde toplanıyor

Sendikamızın, 12. Genel Kurulu, 5-6 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da toplanacak.

Genel Yönetim Kurulumuzun kararları ve Tüzüğümüzdeki esaslar doğrultusunda işleyen Genel Kurul sürecimiz, 6 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerle sona erecek.

İlk gün çalışmaları Genel Başkan Rıdvan Budak’ın açış konuşmasıyla başlayacak, konukların konuşmaları, komisyonların seçimleriyle devam edecek.

Bu çalışmalar sırasında Sendikamızın önümüzdeki döneme ilişkin yapacağı çalışmalarla ilgili öneriler ele alınacak ve karara bağlanacak.

Genel Kurulun ikinci günü ise, Yasa gereğince yalnızca Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleriyle, DİSK Genel Kurulunda Sendikamızı temsil edecek delegeler seçilecek.