1 Mayıs gündemi ve programı açıklandı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla 1 Mayıs gündemlerini ve programlarını açıkladılar.

Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendikaların merkez ve şube yöneticileri ve işçiler katıldı.

Genel Başkan Kani Beko dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütlemeye karar verildiklerini söyledi.

Siyasi iktidarın emekçilerin taleplerine kulak vermediğine değinen Beko, Taksim alanının yasaklanmasını eleştirdi.

Açıklamada şu konulara saptamalar yapıldı;

OHAL uygulamasıyla yüz bini aşan kamu emekçisi hiçbir mahkeme kararı olmaksızın işinden edildi,

Patronlara yük olduğu gerekçesiyle kıdem tazminatına göz dikildi, işsizlik fonu yağmalandı,
Taşeron işçilerine verilen kadro sözleri tutulmadı,

Devlet memurlarının yasadan kaynaklanan güvencelerinin kaldırılacağı açıklandı.
Ortak açıklamada şu çağrı yapıldı;

İşsizliğe HAYIR, kiralık işçiliğe HAYIR, iş cinayetlerine HAYIR, krize HAYIR, yoksulluğa HAYIR, zamlara HAYIR, içeride ve dışarıda savaşa HAYIR, kentlerin ve doğanın yağmasına HAYIR, kutuplaşmaya HAYIR, kadın cinayetlerine HAYIR, çocuk istismarına HAYIR, cinsiyetçiliğe HAYIR, kamu hizmetlerinin ticarileşmesine HAYIR, gazetecilerin, siyasetçilerin, gençlerin hapishanelere doldurulmasına HAYIR, akademinin ve bilimin bitirilmesine HAYIR, sömürüye HAYIR, diktaya HAYIR gibi milyonlarca HAYIR’lı çığlık 1 MAYIS ALANLARINDA buluşacak!

Haydi, hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek, mücadelemizi büyütmek için 1 MAYIS ALANLARINA!